CO2 Neutraal

CO2NeutraalErgens in NL is zich bewust van de groeiende invloed van de digitale revolutie op het milieu. Servers verbruiken energie, Internet verbruikt energie. Eigenlijk kunnen we stellen dat alles wat ook maar enigszins digitaal wordt aangeleverd, tot op zekere hoogte, energie verbruikt. Energie die, veelal in de vorm van elektriciteit, er voor zorgt dat je de mogelijkheid hebt om het internet te raadplegen. Zij het via Smartphone of PDA die je regelmatig moet opladen, een Tablet, een Laptop, de computer of zelfs via de televisie. Al deze apparaten verbruiken, in meer of mindere mate, energie.

Energie dient opgewekt te worden, en helaas is het nog steeds zo dat – ondanks dat een steeds groter deel van onze energie op een schone, milieuvriendelijke manier wordt opgewekt – er in ons land diverse kolencentrales staan. Sterker nog, ze worden zelfs nog gebouwd.

Natuurlijk wordt er voor het geld dat je besteed aan groene stroom ook daadwerkelijk groene stroom ingekocht, althans, dat wordt ons gegarrandeerd. Zolang deze groene stroom echter nog niet “weet” waar het afgeleverd moet worden, komt het net als “grijze” stroom uit hetzelfde stopcontact. Een energie-mix, waarvan een steeds groter deel “groen” is. Een vooruitgang die ook Ergens in NL niet aan zich voorbij kan laten gaan.

Ergens in NL financieert daarom, voor een bescheiden deel, een organisatie die ontbossing in de Amazone tegengaat. Wij hopen hiermee onze CO2 uitstoot en voetafdruk dusdanig te compenseren dat niet alleen Ergens in NL, maar ook onze klanten en bezoekers met een gerust hart, en zonder gewetenswroeging, naar de websites en producten van Ergens in NL, en onze klanten, kunnen kijken.

Ook werken wij, voor zover mogelijk, papierloos. Onze facturen worden per e-mail verzonden, en indien mogelijk elektronisch betaald. Ook dit spaart bomen.

Natuurlijk merkt u hier niets van, en dat hoort ook zo. Onbewust bijdragen aan milieubehoud. Ontzorgd, Ergens in NL.